ลูกค้าผู้สูงอายุ

Editor’s Talk : เจาะตลาดผู้สูงอายุ

  อย่างที่เราได้ยินกันมาตลอดว่า สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขอให้เชื่อเถิดว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆ โดยปี 2563 นี้ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึง 12.6 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.22 ของจ...Read More

ตีตลาดลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์

โลกทุกวันนี้เริ่มเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขนาดของผู้บริโภคกลุ่มนี้จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เคียงคู่ไปกับพฤติกรรมของผู้บริโภคก็หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ก่อนว่า พวกเ...Read More