Skip to toolbar

ลดแลกแจกแถม

Editor’s Talk : รักษ์โลกในภาวะโควิด

  สวัสดีท่านผู้ประกอบการ True Smart Merchant ทุกท่านครับ ร้านของท่านใช้กล่องหรือแก้วใช้แล้วทิ้งเยอะขึ้นหรือไม่ครับ? ผมเดาว่าในช่วงนี้น่าจะมีการใช้สิ่งเหล่านี้อยู๋มาก เนื่องจากจำต้องเลี่ยงการสัมผั...Read More

จัดโปร ลด-แลก-แจก-แถม อย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์

การขายสินค้าโดยปกติแล้ว…สามารถขายได้โดยปราศจากโปรโมชั่น แต่หากพบว่าสินค้าขายได้ไม่ดีเท่าที่ควร ยอดขายต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ หากต้องการสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น การทำโปรโมชั่นก็คือเครื่องมือที่จะช่ว...Read More