ลดแพร่เชื้อ

Editor’s Talk : เคอร์ฟิวลดแพร่เชื้อ

  สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน   หากเฝ้าติดตามสถานการณ์ควบคุมการแพร่โรคระบาดช่วงนี้อย่างใกล้ชิด จะพบว่าภาครัฐได้ยกระดับการควบคุมฝูงชนเพิ่มขึ้น ดังประกาศจากผู้ว่าราชก...Read More