ลดค่าไฟฟ้า

Editor’s Talk : หลักเกณฑ์ลดค่าไฟฟ้า

  จากมาตรการ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ที่ทุกท่านให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทำให้หลายท่านใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านมากขึ้น แต่ด้วยมลภาวะอากาศที่ร้อนมากๆ ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้แอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ...Read More