ลดการระบาด

Editor’s Talk : ร่วมด้วยช่วยกัน

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ณ เวลานี้เป็นช่วงที่เราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน ให้ความร่วมมือในการทำ Social Distancing หรือ เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มี...Read More