ลงทะเบียน

หากร้านค้าต้องการสมัครร่วมเป็นพันธมิตรกับทรูยู จะดำเนินการเองได้อย่างไร

ร้านค้าสามารถกด เมนู “สมัครเป็นพันธมิตรร้านค้ากับทรูยู” ในหน้าที่แสดง QR Code จากนั้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ เพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทรูยู

หลังจากร้านค้าได้ส่งรายละเอียด พร้อมเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ร้านจะได้รับทราบผลการพิจารณาภายในกี่วัน

ร้านค้าจะทราบผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการภายใน 3 วันทำการ หลังจากส่งข้อมูลจำเป็นเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะได้รับรหัสลงทะเบียนใช้งาน True Point & Pay Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ...

ร้านค้าประเภทไหนที่สามารถลงทะเบียนผ่าน True Point & Pay Application ได้บ้าง

ธุรกิจทุกประเภทสามารถลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่น True Point & Pay ได้ โดยเบื้องต้นจะต้องเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียวและสาขาเดียวก่อน สำหรับธุรกิจที่เจ้าของเป็นนิติบุคคลและธุรกิจหลายสาขา True Point &...