ร้านขายของชำ

Editor’s Talk : Smart โชห่วย

  เราเคยเชื่อกันว่าถึงวันหนึ่ง ร้านขายของชำ (หรือที่เรียกติดปากกันว่า ร้านโชห่วย) จะต้องทยอยปิดตัวลงกันไป คงต้องลดน้อยจนแทบไม่เหลือให้เห็น แต่ในปีนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการพัฒนาร้านค้าโ...Read More