รีวิว

Editor’s Talk : ก่อนจ้าง Blogger Review

  ปัญหาของหลายๆ ร้านที่มักจะประสบกันอยู่มาก เห็นทีคงหนีไม่พ้นปัญหา “ลูกค้าน้อย” เพราะทุกวันนี้การแข่งขันสูง อีกทั้งผู้บริโภคก็ใช้เงินกันยากมากขึ้น ทางเจ้าของร้านเองก็จำต้องหาเครื่องมือทางการตลาดเ...Read More

4 ข้อควรรู้! ก่อนจ้าง Blogger Review

“ลูกค้าน้อย” หนึ่งในปัญหาสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร เพราะหากขาดลูกค้าไปกำไรของร้านก็จะขาดหายไปเช่นกัน ดังนั้นอยากให้ผู้ประกอบการลองสังเกตดูว่า สาเหตุที่ร้านไม่มีลูกค้าเป็นเพราะว่า ลูกค้าไม่รู้จักร้านของค...Read More