รับมือปัญหา

PDCA : วงจรคุณภาพเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ

PDCA หรือ วงจร Deming Cycle คือ แนวคิดของ Edward Deming ที่พัฒนาทฤษฎีต่อมาจาก Walter Shewhart เป็นกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ โดยให้ดำเนินงานตามขั้นตอนตามแผนที่กำหนดและทำวนซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้...Read More

Editor’s Talk : Crisis Management

  สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ หลายๆ ท่านอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วกับคำว่า Crisis Management หรือ การจัดการภาวะวิกฤต ซึ่งถือว่าเป็นหลักการบริหารที่จำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ แต่...Read More

7 Waste : ลดความสูญเปล่าที่ไม่จำเป็นของธุรกิจ

เมื่อธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปทุกวัน และรายละเอียดปลีกย่อยก็มีมากมายเหลือเกิน หากท่านผู้ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เชื่อว่าหากท่านไม่ได้ดูแลธุรกิจด้วยตัวเอง ย่อมไม่มีทางเห็นถึงปัญหาใ...Read More

Editor’s Talk : สติมา สตางค์มี

  ในภาษาอังกฤษ มีคำกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์อันวุ่นวายว่า Panic (แพนิค) ที่กล่าวถึงอาการของผู้คนที่แตกตื่น ลนลาน แน่นอนว่าไม่ได้ใช้ในเหตุที่ดี ยิ่งในช่วงที่มีเหตุประหลาดและวุ่นวายเกิดขึ้นมากมาย ตั้...Read More