ระยะเวลา

ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการที่แจ้งว่า อย่างน้อย 1 ปี สามารถทดลองในระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน ได้หรือไม่

ในเบื้องต้น ร้านค้าจะต้องลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรร้านค้าและสิทธิพิเศษกับทรูยูในระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างน้อย โดยยังไม่สามารถลงนามในระยะสั้น 3 เดือน หรือ 6 เดือน โดยในส่วนของการมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าทรูยู...Read More