รถไฟฟ้า

Editor’s Talk : สถานีสะพานตากสิน

  จากปัญหาคอขวดของรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสินที่มีมานาน วันนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่า บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) พร้อมวางโครงการปรับปรุงสถานีแล้ว โดยจะขยายรางและตัวสถานีให้กว้างขึ้น เหมือนกับสถานีอ...Read More