ยุค4.0

หลังจากร้านค้าได้ส่งรายละเอียด พร้อมเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ร้านจะได้รับทราบผลการพิจารณาภายในกี่วัน

ร้านค้าจะทราบผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการภายใน 3 วันทำการ หลังจากส่งข้อมูลจำเป็นเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะได้รับรหัสลงทะเบียนใช้งาน True Point & Pay Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ...Read More

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้สิทธิพิเศษในการโปรโมท มีช่องทางไหนบ้าง

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ร้านค้าของท่านจะได้รับ ประกอบด้วย* สื่อหน้าร้านฯ SMS Website แอปฯ ทรูยู บนสมาร์ทโฟน Facebook Fanpage นอกจากนี้ ท่านสามารถใช้เครื่องมือทันสมัยเหมาะกับยุค 4.0 อย่าง True Point ...Read More

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการหรือไม่?

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับ TrueYou จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทรูซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ จะรับผิดชอบในการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อหน้าร้าน รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอ...Read More