ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Editor’s Talk : ยื่นภาษีประจำปี

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ในช่วงต้นปีของทุกๆ ปี จะเป็นช่วงเวลาของการยื่นเรื่องแบบแสดงรายได้ หรือภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีทุกคนต้องปฏิบัติ เชื่อว่...Read More