ภาษา

สื่อต่างๆ ที่ทรูทำให้ ทำไมไม่มีภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

เนื่องจากปัจจุบัน ฐานลูกค้าทรูส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคนไทย แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตทางทรูยูจะพิจารณาดำเนินการให้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และฐานข้อมูลของลูกค้าต่างชาติต่อไป