ภาพปก

ขั้นตอนการเปิดเพจร้านอาหารบน Facebook

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในตอนนี้ และมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคสูงมาก รวมถึงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารหรือก...