พระราชบัญญัติ

ร้านค้าต้องทราบ! รัฐแจ้งเก็บข้อมูล Log File จากผู้ใช้บริการ WIFI ในร้านนาน 90 วัน

เกิดเป็นกระแสข่าวมากมายในช่วงที่ผ่านมา จากเหตุการณ์การจับกุมบุคคลที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมลงในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งล่าสุดทางภาครัฐก็ได้ออกมาแจ้งขอความร่วมมือจากร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านเน็ตคาเฟ...Read More

เข้าใจอย่างไว! กฎกระทรวง ที่ธุรกิจอาหารต้องปฏิบัติ

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนเปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองเหมือนดังแต่ก่อนแล้ว และเปลี่ยนมาเป็นบริโภคอาหารนอกบ้านหรืออาหารปรุงสำเร็จเพิ่มมากขึ้นแทน… นี่เป็นเหตุผลจากการประกาศใช้กฎกร...Read More