พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

กฎหมายคุ้มครองพนักงานที่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารต้องรู้ !

อย่างที่รู้กันดีว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ให้บริการผ่านอาหาร จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานได้เลย แต่ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพนั...Read More