พนักงานร้านอาหาร

4 คู่มือร้านอาหาร ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมี

หากท่านเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารคนหนึ่งที่คาดหวังให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโต ขยายกิจการไปอีกหลายสาขา แต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้ท่านก็ไม่ควรต้องมานั่งเหน็ดเหนื่อยกับการฝึกฝนพนักงานซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือต้องคอยแก...Read More

EP21. บริหารพนักงาน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ (4 นาที)

“…จะมีเจ้าของร้านอาหารคนใดบ้าง ที่อยากเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆ ?…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้...Read More

กฎหมายคุ้มครองพนักงานที่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารต้องรู้ !

อย่างที่รู้กันดีว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ให้บริการผ่านอาหาร จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานได้เลย แต่ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพนั...Read More

3 ไอเดียสร้างแรงจูงใจให้พนักงานร้านอาหาร

“หากเปรียบเจ้าของร้านเป็นหางเสือเรือ พนักงานคงเป็นฝีพาย การจะพายเรือไปได้ไกล..หากใช้แค่หางเสือเรือคงไปได้ช้าและไม่ไกลพอ การทำร้านอาหารก็เช่นกัน หากมีแค่เจ้าของร้านและร้านอาหาร การทำงานดำเนินไปไม่นานก็...Read More