ผู้เสียภาษี

Editor’s Talk : ภาษีขายของออนไลน์

  เป็นอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องขายสินค้าเท่านั้นถึงเข้าข่ายต้องเสียภาษี แต่ยังรวมถึงผู้มีรายได้จากการรีวิวสินค้า Youtuber หรือตาม...

Editor’s Talk : ยื่นภาษีประจำปี

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ในช่วงต้นปีของทุกๆ ปี จะเป็นช่วงเวลาของการยื่นเรื่องแบบแสดงรายได้ หรือภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีทุกคนต้องปฏิบัติ เชื่อว่...