ผู้ประกันตน

Editor’s Talk : ผู้ประกันตน 60-65 ปี

  สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่าน สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานอิสระ) ...Read More