ผิดศีลธรรม

ธุรกิจประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ทางทรูยินดีต้อนรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ทุกธุรกิจ ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางธุรกิจ ได้ทั้งธุรกิจค้าขายและธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าโชห่วย ร้านขายสินค้าต่างๆ ธุรกิ...