ป้ายสื่อโฆษณา

ป้ายสื่อโฆษณาต่างๆ หรือ POP ที่หน้าร้าน หากชำรุดหรือสูญหาย จะสามารถขอใหม่หรือขอเพิ่มได้หรือไม่

ทรูยูยินดีสนับสนุนการผลิตสื่อโฆษณาเพิ่มเติมให้ตามความจำเป็น ซึ่งร้านค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยร้านค้าสามารถติดต่อขอใหม่หรือขอเพิ่ม โดยการส่ง e-mail มาที่ truesmartmerchant@truecorp.co.th