บาร์โค้ด

การใช้งาน True Point & Pay Application มีขั้นตอนอย่างไร ใช้งานยุ่งยากหรือไม่

การใช้งาน True Point & Pay Application มีขั้นตอนที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก การใช้งานหลักๆ จะเป็นการสแกนบาร์โค้ด ซี่งเป็นวิธีที่ง่ายต่อการใช้งานทุกฟังก์ชั่น ทั้งนี้ ทรูยูมีคลิปแนะนำการใช้งานเพื่อให้ทีมขา...Read More