บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

Editor’s Talk : ขยะลด พลาสติกเพิ่ม

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นได้มีการรณรงค์ให้ลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายๆ ท่านก็น่าจะเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับการรณรงค์นี้กั...Read More

Editor’s Talk : บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

  ในปัจจุบันมีผู้คนที่ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนกันมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการรณรงค์งดใช้กล่องโฟม หลอด แก้วพลาสติก และถุงพลาสติก โดยแนะนำให้ทุกท่านหันมาใช้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำมาจากวัสดุ...Read More