ธุรกิจก้าวกระโดด

Editor’s Talk : ก้าวอย่างกบ (leapfrog)

  สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการ True Smart Merchant ทุกท่าน จะว่าไปแล้ว การอยู่รอดอย่างหนึ่งคือการพัฒนาจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งฟังดูตรงไปตรงมาดี แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะ...Read More