ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระบวนการยืนยันตัวตน โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลการสมัคร มีความปลอดภัยแค่ไหน? ภาคประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไร?

True Point & Pay Application ใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินบนฐานของกลุ่มธุรกิจ TrueMoney ในฐานะผู้ให้บริการระบบโอนเงินและชำระเงินที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่...Read More

ปัจจุบัน True Point & Pay เปิดให้บริการแล้วใช่หรือไม่ หรือคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เมื่อไร

True Point & Pay พร้อมเปิดให้ร้านค้าทุกท่านใช้บริการแล้ว (แต่ทั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างการรอผลการทดสอบ Regulatory Sandbox กับธนาคารแห่งประเทศไทย) คาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี...Read More