ต้นทุนแฝง

“ต้นทุนแฝง” รายจ่ายล่องหนที่เจ้าของร้านมองไม่เห็น

ผู้ประกอบการย่อมต้องเข้าใจอยู่แล้วเกี่ยวกับ “ต้นทุน” ว่าหมายถึงอะไรได้บ้าง  ซึ่งโดยมากก็คือเม็ดเงินที่ได้ลงทุนไปกับกิจการที่สร้างขึ้นมานั่นเอง แต่กับคำว่า “ต้นทุนแฝง” เชื่อว่ายังมีหลายท่านที่ไม่ทันได้...Read More