ตู้แบ่งปัน

Editor’s Talk : ตู้ปันสุข

  สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ในช่วงที่เกิดความยากลำบากแบบนี้ ก็ได้มีโครงการที่เกิดจาก “น้ำใจ” ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น นั่นก็คือโครงการ ตู้ปันสุข หร...Read More