ตัวช่วยวางแผนจัดการธุรกิจ

Five Forces Model หลักการวิเคราะห์ 5 แรงกดดันจากปัจจัยภายนอก

จะเริ่มทำธุรกิจนี้ดีไหม? จะขายสินค้าตัวนี้ดีหรือเปล่า? “ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่คิดไม่ตก” ก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะมันจะทำให้เรามองเห...Read More

EP27. วางแผนเงินทุนให้พร้อม ก่อนเปิดร้านอาหาร (4 นาที)

“…ร้านอาหารของท่าน มีเงินทุนพร้อมทุกด้านแล้วหรือยัง…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มากขึ้น ...Read More

ตัวช่วยวางแผนจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ด้วย BCG Matrix

“การวางแผนธุรกิจ” ถือเป็นสิ่งแรกของการเริ่มต้นธุรกิจที่ทุกท่านต้องคำนึงถึง และเมื่อธุรกิจดำเนินมาได้สักระยะ การปรับปรุงแผนธุรกิจเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอีกเรื่องที่สำคั...Read More