ญี่ปุ่น

Editor’s Talk : ปลาดิบ

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ตอนนี้ได้มีการประกาศจากสถานฑูตญี่ปุ่น ให้ระวังเกี่ยวกับการรับประทานเนื้อปลาดิบที่มาจากญี่ปุ่น เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งผู...Read More