งานแสดงสินค้า

Editor’s Talk : งานแสดงสินค้าที่เยอรมนี

  เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีงานแสดงสินค้า 3 งานที่จัดขึ้นพร้อมกัน ผู้ประกอบการกว่า 75 ประเทศท่ัวโลกเข้าร่วมงานนี้กันอย่างคับคั่ง เพื่อแสดงผลิตภ...Read More