งานแสดงสินค้า

เปิดตัวสินค้าใหม่ สร้างกระแสอย่างไรให้ผลตอบรับดี

ธุรกิจจำเป็นที่จะต้องเติบโตมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่กว่าสินค้าใหม่จะออกวางจำหน่ายได้สักชิ้นหนึ่งนั้นย่อมต้องผ่านกระบวนการคิดและลงมือทำต่างๆ มามากมาย จนกระทั่งวันที่สินค้านั้นสำเร็จเป็นชิ้นออกมา และเตรียมออ...Read More

Editor’s Talk : งานแสดงสินค้าที่เยอรมนี

  เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีงานแสดงสินค้า 3 งานที่จัดขึ้นพร้อมกัน ผู้ประกอบการกว่า 75 ประเทศท่ัวโลกเข้าร่วมงานนี้กันอย่างคับคั่ง เพื่อแสดงผลิตภ...Read More