Skip to toolbar

คุณภาพของวัตถุดิบ

Editor’s Talk : เนื้อวัวปลอม มีหมูปน

  สวัสดีท่านผู้ประกอบการ True Smart Merchant ทุกท่านครับ เรื่อง ‘ปลอมแปลง ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เลียนแบบ’ ของซื้อของขายนั้น มีปรากฏให้เห็นในข่าวอยู่เป็นระยะ กลายเป็นว่าในหลายๆ กรณีทำให้...Read More

4 วิธีบริหารวัตถุดิบให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

ผู้ประกอบการร้านอาหารคงจะรู้ดีว่าปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของร้านอาหาร  คือ “การบริหารวัตถุดิบให้ได้ประโยชน์มากที่สุด”  แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่มองข้ามปัญหาเรื่องนี้ไป โดยหารู้ไม่ว่าหากข...Read More