คะแนนสะสม

นอกจากสื่อต่างๆ และป้ายที่ทรูยูทำให้ จะมีการสนับสนุนอื่นๆ ให้กับทางร้านอีกหรือไม่

นอกจากสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline แล้ว ทางทรูยูยังมีแคมเปญที่จะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายเป็นประจำ เช่น การมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าและร้านค้า หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามช่วง...Read More

อยากทำโปรโมชั่นแบบใช้คะแนนสะสม TruePoint แลกต้องทำยังไง ร้านทำได้ไหม และร้านจะให้ TruePoint ด้วยทำได้ไหม

เพื่อเป็นการทำโปรโมชั่นร่วมกับทางทรูยู ได้พิจารณามอบสิทธิพิเศษคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าทรูที่ไปรับบริการกับร้านค้าเข้าร่วมโครงการทุกๆ ร้าน โดยกำหนดให้ทุกๆ รายการใช้จ่ายที่ร้านที่ร่วมรายการ 25.-...Read More