ความคืบหน้า

หลังจากร้านค้าได้ผ่านการอนุมัติเข้าโครงการแล้ว จะมีการแจ้งความคืบหน้าในการติดตั้งอุปกรณ์และสื่ออุปกรณ์ให้ทราบหรือไม่

มี โดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนทรูยู จะแจ้งให้ร้านค้าทราบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์และสื่ออุปกรณ์ หากเลยกำหนดการที่ท่านได้รับแจ้งมา ร้านค้าสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ที่ True Point & Pay Call Center โ...Read More