คลิปเสียง และวีดีโอ (Podcasts & Videos)

Editor’s Talk : การตลาดตาม Generation

  เจ้าของกิจการหลายๆ ท่านอาจจะกังวลอยู่ว่า ในสถานการณ์ปิดห้างร้านแบบนี้ควรจะทำเช่นไรต่อไป หากเป็นร้านค้าออนไลน์ก็อาจจะไม่หนักใจมาก ด้วยไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหน้าร้าน แต่ขณะเดียวกัน ผู้...Read More