การเปิดร้านอาหาร

Editor’s Talk : ธุรกิจ Food Truck เติบโต

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกมาเผยว่า ธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 นั้นมีการเติบโตถึง 100% เมื่อเทียบกับปี 2562 จึงชี...Read More

EP35. หลักการออกแบบเมนูสำหรับธุรกิจร้านอาหาร (4 นาที)

“…ร้านของท่านกำลังออกแบบเมนูอาหารเล่มใหม่อยู่หรือเปล่า…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มากขึ...Read More

Editor’s Talk : ขายอาหารแบบ Take Away

  ด้วยสถานการณ์ทุกวันนี้… แม้ธุรกิจร้านอาหารจะซบเซาลงไปมาก แต่ในเมื่อผู้คนยังต้องดำเนินชีวิต อาหารก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ทำให้ธุรกิจอาหารที่ปรับตัวและรับมือได้เร็ว ก็จะสามารถพลิกสถานการณ์ได...Read More