การสื่อสาร

สื่อสารบนโลกออนไลน์อย่างไร? ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

ในยุคปัจจุบันที่มีการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายต้องสนทนาโต้ตอบกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย… “การสื่อสาร” จึงถือเป็นเรื่องที่เหล่าบรรดาผู้ขายควรให้ความสำคัญ...Read More

Editor’s Talk : 5G อนาคตแห่งการสื่อสาร

  การประมูลใบอนุญาต 5G ที่เพิ่งสำเร็จลุล่วงไปเมื่อไม่นานนี้ นับเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ 5G จะเป็นประตูก้าวใหม่ที่ยกระดับระบบการสื่อสารของประเทศไทย   สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merc...Read More