การประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมโครงการนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายจริงไหม

จริง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับ TrueYou ซึ่งทางทรูเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อออนไลน์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ และสื่อหน้าร้าน ร้านค้าจะไม่มีค่าใช้จ่า...Read More

ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้ประโยชน์ดีกว่าคู่แข่งอย่างไร

ร้านค้าใน True Point & Pay จะได้ช่องทางเพิ่มเติมในการทำธุรกิจ เพื่อรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน TrueMoney Wallet ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 5 ล้านคน และเมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทาง ...Read More

ร้านค้าประเภทขายสินค้า Online สามารถใช้บริการ True Smart Merchant แอปพลิเคชันได้หรือไม่

ร้านค้าประเภทขายสินค้า Online สามารถสมัครใช้บริการ True Point & Pay ได้ โดยทางร้านค้าจะได้รับ QR Code เพื่อใช้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย TrueMoney Wallet และหากทางร้านค้า Online ที่สมัครเป็นพั...Read More