Skip to toolbar

การตั้งราคาอาหาร

กลยุทธ์การตั้งราคา เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าร้าน

ผู้ประกอบการหลายคนเปิดร้านอาหาร ทำอาหารอร่อย ตกแต่งร้านเสียดิบดี แต่มาตกม้าตายตรงเรื่องราคาของอาหารที่ทำเอาลูกค้าถึงกับเมินไปเลย ดังนั้นการตั้งราคาที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากร้านอาห...Read More