การตั้งราคาอาหาร

Editor’s Talk : เนื้อหมูบางๆ ในร้านชาบู

  สวัสดีท่านผู้ประกอบการ True Smart Merchant ทุกท่านครับ อาหารแต่ละอย่างย่อมมีที่มาหรือวิธีการกินที่แตกต่างกัน แต่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ แม้แต่ผู้ประกอบการเองก็ตาม อย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือ...Read More

กลยุทธ์การตั้งราคา เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าร้าน

ผู้ประกอบการหลายคนเปิดร้านอาหาร ทำอาหารอร่อย ตกแต่งร้านเสียดิบดี แต่มาตกม้าตายตรงเรื่องราคาของอาหารที่ทำเอาลูกค้าถึงกับเมินไปเลย ดังนั้นการตั้งราคาที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากร้านอาห...Read More