การตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม

จะดีไหมถ้าเจาะตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม “Niche Marketing”

เป็นเรื่องปกติที่เจ้าของธุรกิจใหม่ๆ จะหยิบจะจับอะไรขึ้นมาทำสักอย่างหนึ่งย่อมต้องการตีตลาดฐานลูกค้าได้ทุกกลุ่ม แต่การตลาดแบบ Niche Market นั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่มี Soc...Read More

EP1 : ปรับการตลาดให้เข้ากับลูกค้าตาม Generation

  ปรับการตลาดให้เข้ากับลูกค้าตาม Generation กลุ่มลูกค้าทั้ง 4 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น Baby Boomer, Generation X, Generation Y, Generation Z ล้วนมีพฤติกรรมการซื้อขาย การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการ...Read More

Editor’s Talk : การตลาดตาม Generation

  เจ้าของกิจการหลายๆ ท่านอาจจะกังวลอยู่ว่า ในสถานการณ์ปิดห้างร้านแบบนี้ควรจะทำเช่นไรต่อไป หากเป็นร้านค้าออนไลน์ก็อาจจะไม่หนักใจมาก ด้วยไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหน้าร้าน แต่ขณะเดียวกัน ผู้...Read More