การชำระสินค้า

กระบวนการยืนยันตัวตน โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลการสมัคร มีความปลอดภัยแค่ไหน? ภาคประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไร?

True Point & Pay Application ใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินบนฐานของกลุ่มธุรกิจ TrueMoney ในฐานะผู้ให้บริการระบบโอนเงินและชำระเงินที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่...Read More

ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้ประโยชน์ดีกว่าคู่แข่งอย่างไร

ร้านค้าใน True Point & Pay จะได้ช่องทางเพิ่มเติมในการทำธุรกิจ เพื่อรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน TrueMoney Wallet ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 5 ล้านคน และเมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทาง ...Read More