การจ้างงาน

Editor’s Talk : การจ้างแรงงานสูงอายุ

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ หลายๆ ท่านคงได้ทราบกันแล้วว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีกลุ่มประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยแรงงาน เป็นผลจากอัตราการเกิดของคนใ...Read More