Skip to toolbar

การจัดการความเสี่ยง

EP32. SWOT analysis วิเคราะห์กิจการก่อนเริ่มต้น (4 นาที)

“…หลักการนี้สามารถใช้เป็นแนวทางก่อนเริ่มกิจการใหม่ๆ ได้…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มากขึ้น และเจ้าข...Read More

Editor’s Talk : ระบบปรับอากาศ

  สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านค่ะ จากรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal” ผู้ประกอบการร้านอาหารเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ทั้งก...Read More

Editor’s Talk : จัดการความเสี่ยง

  สวัสดีครับมิตรสหาย True Smart Merchant ทุกท่าน ในช่วงสถานการณ์ควบคุมโรคระบาดอยู่นี้ พ่อค้าแม่ขายอาจจะกำลังประสบปัญหาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการการขาย ที่ส่งผลกระทบไปถึงด้านอื่นๆ ด้วย เนื่องจ...Read More