กราฟ

ตัวช่วยวางแผนจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ด้วย BCG Matrix

“การวางแผนธุรกิจ” ถือเป็นสิ่งแรกของการเริ่มต้นธุรกิจที่ทุกท่านต้องคำนึงถึง และเมื่อธุรกิจดำเนินมาได้สักระยะ การปรับปรุงแผนธุรกิจเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอีกเรื่องที่สำคั...Read More