กรรมสรรพสามิต

ปรับตัวตั้งรับภาษีความหวาน สินค้าอะไรบ้างได้รับผลกระทบ

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2560… กรมสรรพสามิตได้เริ่มต้นเก็บภาษีความหวานแบบขั้นบันได ส่งผลให้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสมส่วนใหญ่เสียภาษีอยู่ที่ 50 สตางค์/ลิตร (ปริมาณน้ำตาลประมาณ 10-14 กรัม/100 มล.) แต่เมื...Read More