กรมสรรพสามิต

รัฐเตรียมเก็บภาษีความเค็ม ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบหรือไม่?

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2560 ภาครัฐได้กำหนดนโยบายการเก็บภาษีความหวานในรูปแบบขั้นบันได ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัวลดส่วนประกอบของน้ำตาลในสินค้าของตนเองลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ล่าสุด กรมสรรพสามิตกำลังอยู่...Read More