กฎกระทรวง

Editor’s Talk : กฎเหล็กร้านอาหาร

  สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน จากข่าวที่มีการลงสำรวจร้านอาหารที่ถูกร้องเรียนว่าขายเกินราคาจนดังกระฉ่อนไปทั้งโซเชียล เมื่อหน่วยงานภาครัฐได้ลงไปตรวจสอบด้านความสะอาดสุขอนาม...Read More

เข้าใจอย่างไว! กฎกระทรวง ที่ธุรกิจอาหารต้องปฏิบัติ

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนเปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองเหมือนดังแต่ก่อนแล้ว และเปลี่ยนมาเป็นบริโภคอาหารนอกบ้านหรืออาหารปรุงสำเร็จเพิ่มมากขึ้นแทน… นี่เป็นเหตุผลจากการประกาศใช้กฎกร...Read More