ร้านค้า/เจ้าหน้าที่ จะทราบได้อย่างไรว่าได้รับการอนุมัติเข้าโครงการแล้ว

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เมื่อทรู (TrueYou) พิจารณาร้านค้าแล้วพบว่าผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านจะได้รับข้อความผลการพิจารณาอนุมัติ พร้อมแนบสัญญาเอกสารที่ร้านค้าลงนามไว้ โดยจะมีการส่ง e-mail และข้อความ SMS แจ้งให้ร้านค้าทราบ

หากผลการพิจารณาพบว่าไม่ผ่านเงื่อนไข ก็จะมี e-mail และข้อความ SMS แจ้งให้ร้านค้าทราบเช่นกัน

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
00

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.