PDCA : วงจรคุณภาพเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

PDCA หรือ วงจร Deming Cycle คือ แนวคิดของ Edward Deming ที่พัฒนาทฤษฎีต่อมาจาก Walter Shewhart เป็นกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ โดยให้ดำเนินงานตามขั้นตอนตามแผนที่กำหนดและทำวนซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ข้อสรุปของการแก้ปัญหาที่ได้ผลและถูกทางอย่างแท้จริง

 

องค์กรทุกๆ องค์กรย่อมมีปัญหามาให้แก้ไม่เว้นแต่ละวัน องค์กรในที่นี้ยังหมายความรวมถึง โรงงานหรือบริษัททุกขนาด ที่ไม่ว่าจะมีบุคลากรมากเท่าไร มีทีมงานหรือแผนกมากเท่าไร ต่อให้วางแผนกันไว้รัดกุมแค่ไหน เชื่อว่าไม่มีทางที่การทำงานจะราบรื่นเรียบร้อยได้ตลอดไป อย่างไรก็ยังต้องมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะปัญหาใหม่ๆ ที่พร้อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา…

 

แต่เคยพบกับปัญหาที่แก้เท่าไรก็แก้ไม่ตกสักทีหรือไม่? นั่นอาจเป็นเพราะกระบวนการแก้ไขยังไม่ตรงจุด หรืออาจมีประเด็นใดที่หลุดรอดจากสายตาไป เช่นนี้แล้วมาดูกันว่า เราควรจัดการอย่างไรเพื่อให้ปัญหาที่มีเจอทางออกเสียที โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน จากหลักการ PDCA วงจรคุณภาพ Deming Cycle

 

 

ขั้นตอนของ PDCA เรียงลำดับดังต่อไปนี้

 

| P – Plan : การวางแผน

เมื่อทราบถึงปัญหาแล้ว เริ่มแรกคือการศึกษาถึงปัญหาที่มี จัดลำดับขั้นตอนและความสำคัญของปัญหา รวมถึงวางแผนเกี่ยวกับเป้าหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้น เกณฑ์การประเมินผล และงบประมาณที่วางไว้ ในขั้นตอน P นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญ จะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกแจกแจงออกมา แต่ก็เพราะในส่วนนี้เองที่จะทำให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นว่า มีอะไรที่ตกหล่นจากสายตาไป จนทำให้เรามองข้ามไปโดยไม่รู้ตัวบ้าง ซึ่งไม่แน่ว่าส่วนนั้นอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่เรากำลังมองหากันอยู่ก็เป็นได้

 

| D – Do : การลงมือปฏิบัติ

จากการวางแผนในขั้นตอน P เมื่อทุกอย่างถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มดำเนินการต่อในขั้นตอนนี้เพื่อลงมือทำจริง โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ได้วางแผนไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงควรเก็บข้อมูลเอาไว้ด้วยเพื่อการตรวจสอบที่ง่ายขึ้น

 

| C – Check : การตรวจสอบและวัดผล

ต่อเนื่องจากขั้นตอน D คือการตรวจสอบถึงกระบวนตามแผนที่ได้วางไว้ว่า ได้ดำเนินการตามนั้นหรือไม่ แล้วผลที่ออกมาเป็นอย่างไร สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นผลสำเร็จหรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือช่วยให้การทำงานดีขึ้น เร็วขึ้น ราบรื่นขึ้น ตอบโจทย์การทำงานและบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

| A – Act : การปรับปรุงให้สำเร็จ

ในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข ได้แก่

  1. ในกรณีที่ขั้นตอน C ประสบผลสำเร็จ หลังจากนี้คือการปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ ให้กระชับและสำเร็จรูป พร้อมใช้งานมากขึ้น แล้ววิธีนี้จะเป็นมาตรฐานของการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ ต่อไป ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เสมอเมื่อเจอปัญหาอีกครั้ง
  2. ในกรณีที่ขั้นตอน C ตรวจสอบออกมาแล้วว่า วิธีการตามแผนนั้นใช้ไม่ได้ผล เช่นนี้แล้วก็จะต้องกลับไปปรับปรุงตั้งแต่ขั้นตอน P เพื่อดำเนินการตามขั้น PDCA ใหม่อีกครั้ง หาผลสรุปเพื่อสร้างมาตรฐานการแก้ปัญหาวิธีใหม่ โดยปรับเปลี่ยนวิธีจนกว่าจะประสบผลสำเร็จในขั้นตอน A ได้

 

 

วงจรคุณภาพ PDCA นี้ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง ไม่เฉพาะแค่เรื่องกระบวนการทำงานเท่านั้น ด้วยขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น เชื่อว่าหลายๆ ครั้งที่เรามักแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หรือเพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อจบไปแล้วก็ลืมกันไป แต่ไม่ได้ไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอว่าเกิดจากอะไร เช่นนี้ก็จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นยังคงเกิดซ้ำๆ ไม่สิ้นสุด เพราะปัญหายังไม่ได้ถูกค้นหาสาเหตุที่แท้จริงนั่นเอง

 

ที่มา : ข้อมูลจาก greedisgoods

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
30
1 Comment

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.