ร้านค้าประเภทไหนที่สามารถลงทะเบียนผ่าน True Point & Pay Application ได้บ้าง

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ธุรกิจทุกประเภทสามารถลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่น True Point & Pay ได้ โดยเบื้องต้นจะต้องเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียวและสาขาเดียวก่อน สำหรับธุรกิจที่เจ้าของเป็นนิติบุคคลและธุรกิจหลายสาขา True Point & Pay กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ หากสำเร็จแล้วจะมีประกาศ update ให้ทราบต่อไป

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
20

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.